ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 2015

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Από τον αμπελώνα του Παναγιώτη Δημόπουλου στο Ξινό Νερό Αμυνταίου σε έκταση 200 στρεμμάτων.
Ο αμπελώνας τοποθετήθηκε σε πρανές λόφων με νότια έκθεση σε φτωχά αμμοαργιλώδη εδάφη σε υψόμετρο 645μ. Στην περιοχή πνέουν την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους δροσεροί βόρειοι άνεμοι.
Όλα αυτά συνθέτουν ένα μοναδικό terroir της ελληνικής ποικιλίας Ξινόμαυρο.

Ένα μοναδικό οίνο με λαμπερό πορφυρό χρώμα, ιδιαίτερο και ξεχωριστό αρωματικό χαρακτήρα, με πλούσια επίγευση. Ενδείκνυται για μακρόχρονη παλαίωση.